Oppgave: Repetisjon

Repetisjonsoppgave - elektroteknikk - motstander

Publisert: 22.11.2010, Oppdatert: 14.06.2013

Arbeidsoppgaver: motstander

 I denne oppgaven skal du trene på å lese fargekoder på motstander. Bruk ohmmetret i et universalinstrument til å kontrollere at du har tydet kodene riktig.

I de fleste strømforsyninger og styringsenheter blir strømmene begrenset av resistorer.

a) Demonter dekslene på en elektronisk styreenhet, et multimeter eller strømforsyningen slik at komponentene blir tilgjengelige for måling. NB! Husk å koble bort tilførselsspenning før du demonterer!

b) Les av fargekoden på to av resistorene. (Fargekoden kan bestå av 4, 5 eller 6 ringer.)

Ring 1

Ring 2

Ring 3

Ring 4

Verdi ifølge
fargekode

Målt i verdi

      

 

c) Kontroller at resistoren har den verdien fargekoden angir. Bruk ohmmeter, og før verdiene inn i tabellen over.

d) Alle resistorer blir produsert med en toleransegrense ½, 1, 2, 5, 10 eller 20 prosent. Kontroller at de to resistorene har verdier som ligger innenfor angitt toleransegrense

Relatert innhold

Generelt