Oppgave: Repetisjon

Repetisjonsoppgave - elektroteknikk - bruk av Ohms lov

Publisert: 22.11.2010

Arbeidsoppgaver: bruk av Ohms lov

Ohms lov beskriver forholdet mellom strøm, spenning og resistans. Bruk det du har lært om dette, til å svare på oppgavene.

1. Finn spenningen i en elektrisk krets når strømmen er 2 ampere og resistansen er 6 ohm.

2. Finn strømmen i kretsen når spenningen er 230 volt og resistansen er 460 ohm.

3. Finn resistansen i forbrukeren når spenningen er 24 volt og strømmen er 6 ampere.


4. Hvor stor effekt har forbrukeren i oppgave 3?

5. Hvor stor effekt har forbrukeren i oppgave 3 hvis vi får 1 ohm ekstra (uønsket) resistans i kretsen?
Relatert innhold

Generelt