Oppgave: Repetisjon

Repetisjonsoppgave - elektroteknikk - elektrisk strøm

Publisert: 22.11.2010

Arbeidsoppgave: elektrisk strøm

1. Se på nærmiljøet ditt, og finn ut hvor elektrisitet inngår.

2. Hva er elektrisk strøm?

3. Hvordan er atomene oppbygget i materiale som leder strøm godt?

4. Hva er elektrisk spenning?

5. Hva er forskjellen på likestrøm og vekselstrøm?

6. Hva er elektrisk motstand?

7. Hvor i den elektriske kretsen finner vi den største elektriske motstanden?

8. Hva er statisk elektrisitet, og hvordan oppstår den?

9. Hvordan tegner vi elektriske komponenter i koblingsskjemaer?

10. Hvilke farer blir du utsatt for når du arbeider med elektriske anlegg?

11. Hva må du passe på når du skal hjelpe en person som har fått strøm i seg?
Relatert innhold

Generelt