Oppgave: Repetisjon

Repetisjonsoppgave - HMS

Publisert: 22.11.2010, Oppdatert: 02.02.2016

Arbeidsoppgaver: HMS

  1. Hvem er ansvarlig for å ivareta HMS på skolen?
  2. Hvorfor er ergonomi viktig?
  3. Hva inngår i det personlige verneutstyret?
  4. Når er det påbudt å bruke hørselvern?
  5. Kan du bli bra av en hørselsskade?
  6. Når er det viktig å bruke vernebriller?
Relatert innhold

Praktisk stoff