Oppgave: Repetisjon

Repetisjonsoppgave - sponbearbeiding fresing

Publisert: 22.11.2010, Oppdatert: 30.09.2012

Arbeidsoppgave: fresing

 

1. Hvilke tre typer fresere kjenner du?

2. Hva kaller vi bearbeidingsmetoden når fresing utføres?

3. Hvordan er freseverktøyet oppspent når det freses horisontalfresing?

4. Hvilke fresetyper er mest vanlig ved horisontalfresing?

5. Når utfører vi vertikalfresing?

6. Hva menes med motfresing? Forklar.

7. Hva menes med et vendeskjær?

8. Vi kan grovdele fresing i tre metoder. Hvilke?

9. Hvordan settes navn på pinnefresere?

10. Hvilke oppspenningsverktøy til fresen kjenner du?

11. Hva bruker vi delehode til?

12. Hvorfor er det viktig å utføre periodisk vedlikehold på maskinene?

 

 

Relatert innhold

Generelt