Oppgave: Repetisjon

Repetisjonsoppgave - sponbearbeiding dreiing

Publisert: 22.11.2010, Oppdatert: 02.02.2016

Arbeidsoppgave: dreiing

 

1. Nevn noen operasjoner som kan utføres i dreiebenken.

2. Kan du navngi hoveddelene på dreiebenken?

3. Hvilke verktøy kan man spenne opp i bakdokka?

4. Hvis bakkene går tregt, hva kan årsaken til det være?

5. Det er to viktige ting du må passe på ved montering av dreiestål. Hva er det?

6. Hvorfor er det viktig at overhenget på dreiestålet er så lite som mulig?

7. Når er det en fordel å bruke en datastyrt dreiebenk?

8. Hvilke vinkler har vi på et skjæreverktøy?

9. Hvilke tre sleideføringer har vi på dreiebenken?

10. Hvorfor er det hull tvers gjennom spindelen?

11. Hvorfor bruker vi senterbor?

12. Nevn noen HMS-punkter som det er viktig å ta hensyn til når du jobber i dreiebenken.

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for