Fagstoff

Polka - Strekkbuksepolka

Publisert: 22.09.2010, Oppdatert: 06.04.2017

Polkadansere som viser hvordan hendene skal være i en strekkbuksepolka. Foto.  

Strekkbuksepolka er en livlig og rask dans med mange lokale navn og variasjoner, for eksempel lettisk polka eller slengpolka.

Dansen var vanlig på norske dansegulv på 60-70-tallet og er ett av de siste tilskuddene til runddansslekten. Strekkbuksepolkaen er en pardans der parene danser motsols i ring til vanlig polkamusikk i 2/4-takt.

Dansen har et fast mønster som vi i denne filmen har vagt å dele opp i en ABC-del.

A: tur på plassen (i denne filmen viser vi to variasjoner, enkel og dobbel)

B: byttomfotsteg framover i danseretningen

C: snu for jenta

I selve dansen er det gutten sin oppgave å føre jenta og bestemme hvilke turer som skal gjøres. Dette improviserer han underveis i dansen ut fra det repertoaret han har av turer.

I forkant av hver tur signaliserer gutten til jenta hva neste steg skal være, slik at det blir en fin flyt i dansen.

På folkepedia.no kan du lese mer om strekkbuksepolka.

Strekkbuksepolka

Strekkbuksepolka (norsk folkedans) 

 

Om strekkbuksepolka

Om strekkbuksepolka (norsk folkedans) 

 

Delene av strekkbuksepolka

Delene av strekkbuksepolka 

 

Relatert innhold

Generelt