Fagstoff

Oppsummering - teknikk og koordinasjon

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

I dette emnet har du lært om

 • hva teknikk er
 • viktige faktorer for trening og utvikling av teknikk
 • viktige faktorer for trening og utvikling av koordinasjon
 • at det ikke er noen klare grenser mellom trening av teknikk og trening av koordinasjon
 • at når du skal trene teknikk og koordinasjon, må du legge vekt på:
  • å finne riktige øvelser som er tilpasset deg og ditt nivå
  • å finne øvelser du må streve litt med
  • å finne øvelser som er lystbetonte, slik at du ønsker å repetere til bevegelsen er lært

  Balanserer på surfebrett.Balanse