Fagstoff

Linkanalyse

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Linkanalyse er et verktøy vi kan bruke for å bestemme hvor stor effekt vi trenger på en sender for å få overført signalet vårt over en gitt avstand med ønsket signalkvalitet. Ved linkanalyse kan en regne ut signal/støy-forholdet i en link og avgjøre om dette er tilfredsstillende for de krav en setter.

Følgende parametre bestemmer nivået på det mottatte signal 

  • avstanden mellom sender og mottaker
  • utsendt og mottatt antenneforsterkning for sender og mottakerantenne
  • senderens utgangseffekt
  • mottakersystemets støytemperatur
  • kilder til forringelse og svekking av signalet
  • akseptabel feilrate på mottakersiden
Figuren under oppsummerer de viktigste faktorene som påvirker kvaliteten på et signal på linken mellom sender og mottaker.
Blokkskjematisk fremstilling av linkanalyse.Linkanalyse
Opphavsmann: Narom