Begrep

Geosynkron bane (GSO)

En satellitt med samme omløpstid som jorda, ett stjernedøgn, går i geosynkron bane. Banen kan være sirkulær eller elliptisk, og den kan ha forskjellige verdier for inklinasjonen. En geosynkron satellitt kommer over samme punkt på jorda på samme tidspunkt minst en gang hvert døgn. Hvis banen er sirkulær og inklinasjonen er null, er banen geostasjonær. Da står satellitten over et fast punkt på ekvator. Tundrabanen er eksempel på en geosynkron, men ikke geostasjonær, bane. Den har en inklinasjon på 63,4 grader. Denne banen benyttes nå bare av amerikanske kringkastingssatellitter, Sirius Satellite Radio.