Fagstoff

Visa om han Mass og han Lasse

Publisert: 18.12.2013

Visste du ...

Visa om han Mass og han Lasse er ei skjemtevise.

 

Disse visene, som er yngre enn de andre folkevisene, skiller seg ut ved å være humoristiske, og humoren kunne ofte være ganske frisk.

 

Den versjonen du finner her, er hentet fra Norske dansevisur av Hulda Garborg, 4. utg., Kristiania (Oslo): Aschehoug, 1923.


Ordforklaringer


gingo – gikk
rengde – vrengte


Han Mass og han Lasse dei gingo på råd
trio heile dagar til ende,
korleis no dei skulde bamsen få:
"Me skal skjot 'n," sa han Mass;
"selja hudi," sa 'n Lass.
"Segje du det!" sa 'n Mass te 'n Lasse.

Og Mass spende bogen upp fyr kne
trie heile dagar til ende.
So skaut 'n bjønnen, so han datt ned.
"Eg trur 'n datt," sa han Mass.
"Kom, tak fatt," sa han Lass.
"Segje du det!" sa'n Mass te 'n Lasse.

Han Mass drog bjønnen til Hosløse by;
trio heile dagar til ende,
der stod ei bikkje og gapa i sky.
"Vil ho bite?" sa 'n Mass.
"Ho er kje å tru på," sa 'n Lass.
"Segje du det!" sa'n Mass te 'n Lasse.

Og Mass slo kloa i bikkje-skinn;
trio heile dagar til ende,
so rengde han ut, det som før var inn.
"No er ho daud," sa 'n Mass.
"som ein sau," sa 'n Lass.
"Segje du det!" sa'n Mass te 'n Lasse.

Han Mass drog bjønnen til Hosløse Hus;
trio heile dagar til ende,
og der var no mykji sus og dus.
"No vil me drikke," sa 'n Mass.
"til me sturte," sa 'n Lass.
"Segje du det!" sa'n Mass te 'n Lasse.

Og Mass han koka ein rjomegraut;
trio heile dagar til ende,
og femtan kjeringar i smøre flaut.
"Han er feit," sa 'n Mass.
"Han er heit," sa 'n Lass.
"Segje du det!" sa'n Mass te 'n Lasse.

Han Mass sette øltunna uppå bord;
trio heile dagar til ende,
so slo 'n i halsen kvar einaste tår.
"Tvi so du drakk!" sa 'n Lass.
"Eg var tyrst," sa 'n Mass.
"Segje du det!" sa'n Lass te 'n Masse.

Då vart 'n Lasse so vreid som ein tysk;
trio heile dagar til ende,
han sputta og banna som han vore rysk.
"Du ska blø," sa 'n Mass.
"Lat oss slåst!" sa 'n Lass.
"Segje du det!" sa'n Mass te 'n Lasse.

Og Lasse drog ut sin store tolekniv,
trio heile dagar til ende,
so kjøyrde 'n den i Masse's liv.
"Au, au!" sa 'n Mass.
"No er du daud!" sa'n Lass.
"Seier du det!" sa han Mass til han Lasse.

(Hulda Garborg 1923, 67–69)

 

Relatert innhold

Faglig