Fagstoff

Målinger

Publisert: 30.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Elektriker måler elektrisitet i en vegglampe. Foto.  Når en elektrisk installasjon er ferdig, gjenstår det fortsatt en del arbeid for elektrofagmannen. Det skal utføres en sluttkontroll, og en sluttkontrolliste skal fylles ut.

I sluttkontrollen kan det foretas en del målinger:


Isolasjonsmåling

Spenningsmåling

Resistansmåling (multimeter)

Strømmåling (tangamperemeter)

Effektmåling

 

Måleinstrumenter. Foto.Måleinstrumenter 

Med utgangspunkt i påstemplet verdi (effekt) på belastningen kan vi da sjekke om disse målingene står i et rimelig forhold til hverandre, og om verdiene er korrekte.

Eksempel

Vi har koblet opp en enkel installasjon med en 500 W varmeovn. Vi vil forsikre oss om at alt i installasjonen fungerer:

 

  • Vi måler motstanden i varmeovnen (kan måles på støpselet): 106Ω
  • Vi måler spenning en i stikkontakten: 228V 
  • Vi måler strømmen i tillederen: 2,1 A

For å sjekke om dette er rett, bruker vi Ohms lov og effektformelen.