Fagstoff

Helse, miljø og sikkerhet

Publisert: 05.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
HMS

Grundig opplæring i HMS er viktig! Det skal bidra til at menneskers liv og helse, det ytre miljøet samt materielle verdier ikke påføres skade.

film om HMS og arbeidsmiljøet
Opphavsmann: Industriskolen

 

Les og lær mer om HMS hos Arbeidstilsynet

 

HMS står for helse, miljø og sikkerhetHMS står for helse, miljø og sikkerhet 

Les ner om HMS og se noen filmer på denne nettsiden:Hva er HMS?

 

 

hmsVerktøybur samtale mellom to
Opphavsmann: Industriskolen

 HMSBilde brudd på regler sveiser og HMS
Opphavsmann: Industriskolen

 Medvirkning i planlegging av arbeidMedvirkning i planlegging av arbeid
Opphavsmann: Industriskolen

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er et systematisk forbedringsarbeid som krever at alle deltar aktivt og tar ansvar.

I tillegg til de generelle HMS-reglene for industrien som du vil lære mer om nå, vil en arbeidsplass i tillegg ha lokale og/eller fagspesifikke bestemmelser for bedriften/arbeidsområdet.

Definisjon HMS
HMS står som mange alt vet, for helse, miljø og sikkerhet.

Helse

Ryggskade på grunn av feil løfteteknikk Ryggskade på grunn av feil løfteteknikk
Helsebegrepet omfatter fysisk og psykisk helse og arbeidsmiljø. Vi ønsker oss arbeidsplasser som har et godt arbeidsmiljø, og som bidrar til god helse for alle som jobber der.
Miljø

UtslippUtslipp
Opphavsmann: Industriskolen

Med miljø mener vi bedriftens påvirkning på det ytre miljøet, det vil si luft, jord, vann og hav. Vi ønsker oss arbeidsplasser som eksisterer i harmoni med naturen rundt oss.

 

Sikkerhet

Skjermdump_sikkerhetsdatablad.jpgSkjermdump_sikkerhetsdatablad.jpg
Opphavsmann: Einar Berg, Kristin Bøhle, Elin Albertsen

Med sikkerhet mener vi sikkerhet for person, prosess og produkt. Vi ønsker oss trygge arbeidsplasser med liten risiko for ulykker.

 

Å gjøre en god jobb er også å ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet under jobbutførelsen.
HMS er med andre ord en kvalitet ved måten du jobber på.

Ansvar, roller og oppgaver i HMS-arbeidet

Ditt bidrag

Ditt bidrag til HMS-arbeidet i bedriften er å ta ansvar ved å sørge for at måten du jobber på, ikke får negative helse-, miljø- eller sikkerhetskonsekvenser. Det er derfor viktig at du forstår og følger de rutinene og prosedyrene som er fastsatt i bedriften du jobber i. Like viktig er det at du er til stede i det du gjør, og at du har lyst til å gjøre en kvalitetsmessig god jobb. Det spiller en stor rolle hva du gjør!

Ditt ansvar er blant annet:

  • å følge gjeldende HMS-rutiner og -prosedyrer
  • å rapportere avvik og uønskede hendelser
  • å gi forslag til forbedringstiltak
  • å bruke riktig verneutstyr
  • å planlegge dine egne arbeidsoperasjoner
  • å være våken og bruke sunn fornuft
  • å bry deg om arbeidskameratene dine
Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold