Fagstoff

Forebyggende arbeid

Publisert: 03.01.2011, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kriminalitet

Forebygging handler i denne sammenhengen først og fremst om å hindre at barn og unge begår straffbare handlinger. Det handler også om å stoppe en videre kriminell løpebane for de barna som allerede har gjort noe kriminelt.

Hvordan kan vi unngå at enkelte velger å gjøre kriminelle handlinger? Dette er en stor samfunnsutfordring som også du som barne- og ungdomsarbeider vil jobbe med.

Politiet kan pålegge barn under 15 år og deres foresatte å møte til en bekymringssamtale.

 

 

I det forebyggende arbeidet er det viktig å skape gode holdninger.

 

bildet viser et politimerkePoliti 

 

Justitia statue. Foto.Løsninger  

Forebyggende arbeid er den beste metoden for å hindre at unge velger å gjøre kriminelle handlinger.

Du kan drive forebygging gjennom det du sier og gjør i det daglige arbeidet ditt. Og kanskje arbeidsplassen din har et program for det forebyggende arbeidet på jobben?

Rollemodell

Som barne- og ungdomsarbeider vil du komme i kontakt med barn og ungdom i barnehage, skole, ungdomsklubb og lignende. Hvordan du som fagarbeider framstår overfor de barna og ungdommene du møter, kan være svært avgjørende for de valgene de gjør senere i livet. Om du viser gode holdninger og framstår som et godt forbilde, kan dette bidra til at de velger å følge de lovene og reglene som gjelder i samfunnet. Og om du framstår som det motsatte, kan det bidra til at enkelte tenker at de også bare kan gjøre det de ønsker – for du er jo en voksen person som ikke bryr deg om lover og regler, og du har jo en jobb.

Barn og unge står overfor mange ulike utfordringer, og du som barne- og ungdomsarbeider vil være en viktig støttespiller når de står overfor vanskelige valg. Som rollemodell og forbilde er du viktig i det holdningsdannende arbeidet. Det er også viktig at du som fagarbeider ser hvordan barn og ungdom har det, og griper inn dersom du har mistanke om at noen er på vei inn i en kriminell løpebane. Det å lære seg å se og høre er viktig i den daglige jobben din, og det er viktig at du klarer å fange opp signaler om hvordan de unge har det, slik at du eventuelt kan sette inn ulike former for hjelpetiltak dersom de trenger det.

Tverrfaglig samarbeid

Du kan også være en viktig bidragsyter og samarbeidspartner i kriminalitetsforebyggende arbeid ettersom du jobber tett med barn og unge.

Det finnes organisasjoner som jobber tverrfaglig nettopp med  kriminalitetsforbyggende arbeid, og Samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) er en slik modell. Den er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd og blir brukt i mange av kommunene i landet.

Flere kommuner har i dag én eller flere stillinger som bare jobber med nettopp SLT. Det har vist seg at et slikt samarbeid mellom politiet, skoler og kommunen er en svært positiv og effektiv måte å arbeide forebyggende på.

Når du skal begynne i jobb etter endt utdanning, vil du kunne bidra i kriminalitetsforebyggende arbeid på ulike måter – ut fra hvilken jobb du har. En god start kan derfor være å ta kontakt med SLT-koordinatoren i kommunen din for lære mer om de ulike organisasjonene eller deltakerne i SLT-arbeidet der du bor.

De fleste av oss vil trolig før eller siden komme i en situasjon der vi ser eller hører om personer som har utført kriminelle handlinger. Det er derfor viktig å være bevisst på hvordan man forholder seg til slike situasjoner. Vær åpen om holdningene dine til kriminalitet, og forsøk å spre gode holdninger til omgivelsene dine. Om du og alle rundt deg klarer dette, er det stort håp om at vi i felleskap kan bidra til at det blir mindre kriminalitet i samfunnet rundt oss.

Se også lenke til Det kriminalitetsforebyggende råd. Gjør deg kjent med nettstedet, og se spesielt godt på det som ligger under fanen forebygging. Her finner du mye informasjon om det forebyggende arbeidet som blir gjort i Norge.

Det finnes en rekke forebyggende programmer man kan bruke i barnehage og skole. Se lenken til udir.no, og der vil du få en oversikt over slike programmer.

Utfordringer til deg

 

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold