Fagstoff

Unge kriminelle

Publisert: 04.11.2010, Oppdatert: 05.11.2010
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kriminalitet

Hvorfor blir noen unge kriminelle?

Du som barne- og ungdomsarbeider har en viktig rolle når det gjelder å forebygge kriminalitet. Du vil komme i kontakt med barn og unge og på den måten jobbe med holdingene deres, og da kan du hjelpe dem til å forstå hvorfor det er viktig å holde seg innenfor lovverket.

 

  • Du er fire år og tar en bamse som ikke er din.
  • Du er syv år og tar en sjokolade i butikken.
  • Du er ti år og tar et tegneserieblad i butikken.
  • Du er femten år og tar klær i butikken.
  • Du er tjueen år og tar penger i kassen der du jobber.

 

Hvor går grensen?
Når er handlingen kriminell?

Når kan barnet forstå?

 Hva er det som gjør at noen blir kriminelle?

Vi ser at det er aldersgruppa 17–28 år som har størst andel av lovbrytere. Tallet er spesielt høyt for 18–24-åringer, og det er en stor overvekt av menn. Samtidig er det viktig å huske på at de fleste ungdommer ikke er eller blir kriminelle.

 

Kilde: Statisktisk sentralbyrå.

Mennesker i alle aldre blir av ulike årsaker dratt inn mot kriminelle miljøer. Flere trekker fram spenning som én av årsakene til at de startet en kriminell løpebane. At barn gjør ting de ikke forstår konsekvensene av, er noe som skjer hver dag – og det kan være greit å huske. Men at voksne personer velger å gjøre ting de vet vil få store negative konsekvenser, er kanskje vanskeligere å forstå.

Noen gjør handlinger i ren desperasjon, og andre kanskje mer i frustrasjon. Det er uansett viktig at du ikke dømmer mennesker som gjør noe galt. Kanskje er det bare et ønske om oppmerksomhet som er årsaken til noen gjør noe dumt. Kanskje kan det være mangel på veiledning fra voksne som er årsaken. Det er derfor viktig at du er i stand til å snakke med barn og ungdom for å hjelpe dem til å takle de utfordringene som de møter i hverdagen.

 

Utfordringer til deg

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold