Fagstoff

Barne- og ungdomsarbeider

Publisert: 16.02.2011, Oppdatert: 03.03.2017

Dette er ei samleside om det å være barne- og ungdomsarbeider. Her finner du filmer, fagstoff og oppgaver knyttet til arbeidet en barne- og ungdomsarbeider gjør på ulike arbeidsplasser.

Barne og ungdomsarbeider. Foto. Wenche Bankhaug Michelsen, lærling i barne- og ungdoms-arbeiderfaget  

Her er et intervju med  Marte Sjøvik, som også er barne- og ungdomsarbeider: Barne- og ungdomsarbeider – yrkesintervju

Barne- og ungdomsarbeider i barnehage
Opphavsmann: Høgskolen i Bergen

 

Barne- og ungdomsarbeider på SFO
Opphavsmann: Høgskolen i Bergen

Tenk over

  1. Bruk Vilbli.no. Hva kan du finne ut om barne- og ungdomsarbeideren på disse sidene?
  2. Bruk sidene til Utdanning.no og finn ut hva de kan fortelle deg om det å jobbe som barne- og ungdomsarbeider.