Fagstoff

Bruk av avstand og rom

Publisert: 12.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Sild i tønne

Mange mener at nordmenn omgir seg med en privat «boble» der vi helst ikke vil slippe fremmede nærmere. Men det er avhengig av tid, sted og situasjon. Når det er trangt på bussen, kan vi godta større nærhet enn det som er vanlig ellers. Avstanden mellom samtalepartnere varierer fra kultur til kultur.

 

Når det gjelder innbyrdes avstand mellom samtalepartnere, er det store forskjeller til og med innen Europa. I Frankrike står menneskene nærmere hverandre når de samtaler enn de gjør i Norge, Tyskland eller Storbritannia.

Eksempel
I Norden foretrekker vi «sikker avstand». «Tommelfingerregelen» er at du kan putte tommeltotten inn i øret på samtalepartneren. Den avstand vi har da opplever vi som en passende avstand. Dersom noen kommer nærmere, rykker vi uvilkårlig tilbake.

Også det «å snuse hverandre på kinnet» er ansett for en vennlig hilsen i mange etniske grupper, som for eksempel i Mongolia, på Samoa, i Burma og i enkelte samekulturer. Maori på New-Zealand (og inuitene på Grønland) klemmer nesene mot hverandre for å hilse.

menn hilser på hverandre ved å gni nesene mot hverandreJapans kronprins Naruhito lærer seg å hilse på Maorienes vis 

Bruk av avstand og rom varierer mye. Alder, kjønn, samtaleemne, hensikt, sosial status og valg av språk betyr ofte mye for personenes innbyrdes plassering.

Diagram av amerikanske komfort sonerPersonlig avstand, amerikanske målinger. 

Ved diplomatiske forhandlinger er delegasjonene ofte plassert på hver sin side av et lengre bord. I japansk forretningskultur synes plassen ved kortsiden av et bord, lengst borte fra døren, å være den som har høyest status. Kineserne foretrekker å sitte ved siden av hverandre når man skal ha viktige samtaler. De er da gjerne tilbakelent og har armene hvilende på armlener.

Forretningsfolk som møter til forhandlinger, opplever ofte plasseringens betydning. I mange land med autoritære tradisjoner er det vanlig at maktpersonen møter den fremmede sikkert plassert bak et imponerende skrivebord. I andre land, hvor det legges vekt på en mer uformell stil, møtes man heller til samtale i en sittegruppe. Skrivebordet oppleves som en barriere for personlig kontakt.

Når man kommer til en fremmed kultur, er det en god regel å vente med å sette seg til man blir anvist plass av verten.

I amerikanske rettssaler står vitnene vendt mot juryen, hos oss er vitnet vendt mot dommeren.

Plassering av møbler offentlig og i hjemmene forteller også atskillig om kulturelle konvensjoner og sosiale omgangsformer. I kinesisk og japansk kultur er det vanlig å orientere skrivebord og stoler etter feng shui - vind og vann, også i forretningslivet.

Oppgaver

Oppgave til "Bruk av avstand og rom" 

 

Oppgaver