Fagstoff

Repetisjon: grunnstoffer og bindinger

Publisert: 25.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Litium

Når vi kommer inn på temaer som batterier, solceller og brenselceller, må vi ned på atomnivå for å forklare hva som skjer. Du må kjenne til grunnstoffer som lett tar opp og gir fra seg elektroner, slik at elektronene kan bevege seg fra et sted til et annet. Det er derfor viktig at du er godt kjent med hva et atom, et ion og et molekyl er, og hvilke egenskaper grunnstoffene i ulike grupper i periodesystemet har.

Krystallgitter av NaCl. Illustrasjon.Krystallgitter av NaCl, vanlig koksalt. 

Hva trenger du å repetere?

Her er en komprimert oversikt over andre sider om atomer, det periodiske systemet, kjemiske bindinger og kjemiske reaksjoner.  best mulig måte.

Innledning – atomene

Periodesystemet

Innledning - kjemiske bindinger

Innledning - kjemiske reaksjoner 

Oppgaver

Fagstoff

Relatert innhold

Faglig