Fagstoff

Filter

Publisert: 05.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

For å unngå at partikler i oljen skal skade komponentene, bruker vi oljefilter.

PåfyllingsfilterPåfyllingsfilter
Opphavsmann: Industriskolen
Påfyllingsfilter Industriskolen
ReturfilterReturfilter
Opphavsmann: Industriskolen
TrykkfilterTrykkfilter
Opphavsmann: Industriskolen

 

Filter
Forurenset olje kan føre til intern lekkasje i sylinder, motorpumpe og ventiler eller til uforutsett havari.

Det mest vanlige er at vi bruker disse fem metodene for å unngå forurensning i oljen:

  • luftfilter − sitter i lokket på tanken og sørger for at det ikke kommer smuss inn luftingen
  • påfyllingsfilter/sil − sørger for at vi ikke får forurensninger i oljen ved påfylling
  • grovfilter/sugefilter/sil − sitter i tanken på det røret som suger opp olje til pumpen
  • returfilter − sitter der oljen går tilbake til tanken. Returfilteret sørger for at partikler som har kommet inn i oljen under drift, ikke blir med til tanken. Dette er den mest brukte filtertypen.
  • trykkfilter − sitter i trykkrøret mellom pumpen og trykkbegrensningsventilen

Filterhuset til trykkfilteret må tåle det trykket vi skal ha i
anlegget. Normalt plasseres trykkfilteret rett foran den
komponenten som skal beskyttes.

På det øverste bildet ser vi eksempel på et kombinert påfyllings- og luftefilter med følgende komponenter:

  1. filter
  2. tanktoppen
  3. påfyllingslokk
  4. kjede som fester lokket til filteret


Bildene viser returfilter og trykkfilter med navn på komponentene de består av.

Relatert innhold