Fagstoff

Sylinder

Publisert: 05.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

En sylinder er et arbeidselement i et hydraulisk anlegg som utfører det arbeidet vi ønsker.

 

SylinderSylinder
Opphavsmann: Industriskolen

 

HydraulikksylinderHydraulikksylinder
Opphavsmann: Industriskolen

Sylindere
Sylindere er kanskje mest benyttet som arbeidselement i hydraulikken. Det store fortrinnet med en sylinder er at vi kan oppnå en lineær bevegelse, stor kraft og "stiv" overføring. Det vil si at den ikke fjærer slik en pneumatisk sylinder gjør.

I prinsippet er en hydraulikksylinder oppbygget ganske likt en
pneumatikksylinder. Den største forskjellen er at delene er kraftigere dimensjonert, men det blir også benyttet andre tetninger samt støtteringer mellom stempel og sylinder og mellom stempelstang og framgavl.

Som i pneumatikken betegner vi sylinderen med plusskammer (+) og minuskammer (-)
og bevegelsene som pluss- og minusretning.

 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player
Animasjon Gjennomskåret sylinder
Opphavsmann: AuTech Kompetanse AS
Leverandør: Industriskolen

 

Relatert innhold