Fagstoff

Pumper

Publisert: 05.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Vingepumpe

Oljepumpen er selve hjertet i hydraulikkanlegget. Det er den som pumper ut olje og gjør at vi kan bygge opp et trykk.

 

TannhjulspumpeTannhjulspumpe
Opphavsmann: Industriskolen

 

 

 

VingepumpeVingepumpe
Opphavsmann: Industriskolen

SkrupumpeSkrupumpe
Opphavsmann: Industriskolen

 

AkialstempelpumpeAkialstempelpumpe
Opphavsmann: Industriskolen
RadialstempelpumpeRadialstempelpumpe
Opphavsmann: Industriskolen

 

Pumpen pumper ut olje og gjør at vi kan bygge opp et trykk. Vi skal imidlertid merke oss at det ikke blir trykk i systemet før vi har en restriksjon som holder igjen den oljestrømmen pumpen forsøker å levere, eller en motkraft på arbeidselementet (sylinderen eller
pumpen). Under kan du lese om de fem mest vanlige typene. Alle typene fungerer etter fortrengningsprinsippet.

1. tannhjulspumpe
2. vingepumpe
3. skruepumpe
4. aksialstempelpumpe
5. radialstempelpumpe

På figuren ser du en gjennomskåret tannhjulspumpe. Pumpen består av:
1. pumpehus
2. tannhjul 1
3. tannhjul 2
4. tannluker

Tannhjulet (pos. 2) drar med seg det andre tannhjulet (pos. 3). Når tennene går i inngrep på trykksiden (rød farge), fortrenges oljen, og det bygges opp et trykk.
Tannhjulspumper finnes bare med fast fortrengningsvolum. Det vil si at den avgir en gitt oljemengde (målt i cm3) per omdreining.

På figuren ser du en vingepumpe. Denne pumpetypen finnes også med variabelt fortrengningsvolum.

På figuren ser du en skruepumpe. Den pumper olje ved at de to løpeskruene (de tynneste) fortrenger plassen i den drivende skruen og presser oljen fra blå til rød side.

Skruepumper har fast fortrengningsvolum.

Aksialstempelpumpen har fått navnet sitt fordi den har stempler som ligger i samme retning som akselen i pumpen. Stemplene går ut og inn fordi avstanden fra den vertikale platen med kulefester varierer i forhold til sylinderbunnen når den roterer.
Aksialstempelpumper kan leveres med variabelt fortrengningsvolum.

På figurene vises ulike radialstempelpumper. De har fått navnet sitt fordi stemplene er vinklet radielt i forhold til drivakselen i pumpen. På den øverste ser vi at stemplene presses ut fra senteret av et eksentrisk montert rullingslager. Når akselen roterer, vil dermed stemplene pumpe olje etter tur.

Det finnes også radialstempelpumper der stemplene sitter på en veivaksel.

Radialstempelpumper har fast fortrengningsvolum.

Relatert innhold