Oppgave

Relevante argument?

Publisert: 12.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Oppgave

Vurder og begrunn om argumenta er relevante.

Bilde som viser to hender fra to ulike personer, like før et handtrykk.De tillitsvalgte på en arbeidsplass skal prøve å få til et godt samarbeid med arbeidsgiver. I tillegg skal de ivareta interessene til fagforeningsmedlemmene sine.

Tenk deg at du er tillitsvalgt på en arbeidsplass. Du har nettopp fått en ny kollega og vil overbevise henne om at hun bør melde seg inn i fagforeninga.

 

  • Hvilke av argumenta nedenfor syns du er relevante?
  • Hvilke argument ville du ikke ha brukt?
  • Begrunn valga dine.

  1. Arbeidstakere må stå sammen for å få gode arbeidsvilkår.
  2. Lederen for forbundet er så sympatisk.
  3. Fagforeninga kan hjelpe deg dersom du blir sagt opp på usaklig grunnlag.
  4. Nesten alle på arbeidsplassen er medlem i fagforeninga.
  5. Fagorganisasjonen driver opplæringsvirksomhet.
  6. Uten fagorganisasjonen ville vi aldri ha fått de rettighetene i arbeidslivet som vi har i dag.
  7. Du får fradrag for fagforeningskontingenten på selvangivelsen.

 

Relatert innhold

Faglig

Generelt