Fagstoff

Kultur som meningsfellesskap

Publisert: 20.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Som mennesker har vi et felles erfaringsområde samtidig som vi også har våre særområder. Vårt meningsfellesskap kan utvides ved læring og mellommenneskelig kontakt. Men det må være gjensidighet i læringen. Jo mer A lærer om B, og jo mer B lærer om A, dess større blir felles erfaringsområde, og jo større sjanse er det for at vi lykkes i å kommunisere med hverandre og forstå hverandre.

Men som vi har sett ovenfor er det ikke nok med kunnskaper. Også atferd og holdninger er en viktig bestanddel av interkulturell kompetanse. Jo mer vi lærer om andre, jo mer må vi også selv arbeide med egen atferd og egne holdninger.

Fra ungdomsprogrammet "U" (NRK 1992). Reporterne Gunnar Vikene og Sjur Aarthun har møtt vennene i X-ray Posse, venner som føler seg utenfor det norske samfunnet fordi de kommer fra andre kulturer. 

Interkulturell kompetanse kan brukes både til godt og ondt. Innsikten kan brukes til å selge en defekt bil til en godtroende kjøper. Den kan brukes til å underminere den andres verdensbilde og kulturelle forutsetninger eller til manipulasjon og hjernevask. Maktbruk blir umoralsk.

Innsikt i interkulturell kommunikasjon kan også brukes til å søke felles løsninger på fellesmenneskelige problemer - kultur som meningsfellesskap. Felles søken kan bringe fornyelse og inspirasjon og bidra til utveksling av tanker og erfaringer mellom likeverdige mennesker, der alle kan gi og få. Vi må alle ha frihet til å låne, frihet til å gi, frihet til å ta imot, frihet til å omskape og frihet til å nyskape! Det er kulturmøtets spennende mulighet!

Fra "Nyhetsblikk" (NRK 2001). Reporter Arne Berg besøker Osloklubben X-Ray der de driver et prosjekt kalt Edutainment, som går ut på at folk fra ulike kulturer møtes for å utveksle erfaring og dele musikk. Her møter vi Sheldon Blackman fra Trinidad. 

 

Relatert innhold