Fagstoff

Vårt etiske ansvar

Publisert: 20.07.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Etisk dilemma

Hensikten med kommunikasjon er å oppnå forståelse og vinne ny innsikt. Vi kan oppleve situasjoner der vi skjønner at vi ikke forstår. Da oppstår gylne øyeblikk. Når vi forstår at vi ikke forstår, kan vi stille spørsmål og få rede på nye ting. Slike situasjoner kan anspore oss til nye undersøkelser og nye oppdagelser – helst til fordel for begge parter.

 

Innsikten som vi har fått i begrepene og mekanismene som ligger under interkulturell kommunikasjon gir oss også makt. Vi kan bruke den positivt til beste for alle, eller vi kan misbruke den. Kunnskapen om kommunikasjon kan også ha moralske konsekvenser. Vi skal her se på noen temaer som er aktuelt å være bevisste på når det gjelder vårt etiske ansvar.

 

Bilde av facebookSosiale medier kan også brukes til manipulering av venner og kontakter dersom man har den rette kompetansen.

Maktmisbruk

Det er lett å tro at kommunikasjon bare er å få positiv respons, og å få folk til å gjøre det vi vil ha dem til å gjøre. Men da blir det ikke kommunikasjon, det er manipulasjon. Ingen har rett til å beherske en annens liv. Kommunikasjon er ikke å «trykke et budskap nedover hodene» på andre mennesker.

Både reklame, næringsliv, reiseliv, hjelpeorganisasjoner, bistand og misjon besitter teknologi, økonomi og kunnskap som kan brukes til å bestikke, manipulere og hjernevaske mennesker. Men slik bruk av kommunikasjonskunnskap blir maktmisbruk og ikke kommunikasjon etter grunnbetydningen - «å gjøre felles». Fellesskap forutsetter dialog der begge parter søker etter mening.

Korrupsjon

Korrupsjon er å bruke sin stilling eller posisjon til å skaffe seg egen vinning på andres bekostning. Det er all grunn til å advare mot korrupsjon og bestikkelser. I mange land og kulturer er korrupsjon svært utbredt. Likevel vil vi hevde at det ikke er riktig å si - som det ofte blir sagt - at korrupsjon er «en del av deres kultur».

Vi vil avvise at kriminalitet er en del av vår norske kulturbakgrunn, selv om det begås kriminelle handlinger også av nordmenn. Også mennesker i Brasil, Kamerun og Japan vet at korrupsjon er galt og ønsker å motarbeide uvesenet. Svindlere og utsugere er verken respektert eller likt noen steder. Folk flest forakter et slikt system. Dersom noen der hadde sagt at det var en del av deres kultur, ville de fleste følt det dypt krenkende og insinuerende.

En påstand om at korrupsjon er en uunngåelig del av kulturen, noe som man bare må akseptere og innrette seg etter, bør imøtegås og avvises. Det er forkastelig i vårt eget land og det er forkastelig også andre steder. Det er altfor lettvint å legge skylden på offeret. 

Jente trøster gråtende gutt. Foto.Sympati og empati  

Empati

Innlevelse i andre menneskers livsmønster og tenkemåte er svært vanskelig, men også spennende. Der hvor vi lykkes, er vi kommet hverandre nokså nær inn på livet. Det skaper bånd av gjensidig tillit, forståelse og lojalitet. I vår egen sammenheng kan vi i stor grad på forhånd beregne hvordan andre mennesker vil reagere på våre handlinger og holdninger.

I en fremmed kulturell kontekst, derimot, er det mye vanskeligere å forutsi hvordan reaksjonen vil bli. Det er grunn til å stille et kritisk og selvransakende spørsmål: Hvilken rett har vi til å utnytte mellommenneskelig kontakt til egne og private formål?

Vi skal være klar over at empati også kan gi makt til den som går inn i prosessen. Kulturinnlevelse reiser derfor viktige etiske spørsmål: Hva brukes denne makten til? Er vi for eksempel villige til selv å slippe andre innpå oss? Hvordan ville vi like å bli utsatt for et annet menneskes ønske om å komme inn på våre «private enemerker»? Disse spørsmålene fortjener kritisk ettertanke.

 

Oppgaver

Drøft

  • Forfattaren hevder at det ikke er riktig å se på korrupsjon og smøring som "en del av kulturen deres." Er du enig? Hvilke  konsekvenser vil et slikt synspunkt ha for dine holdninger til andre mennesker?
  • Hvilken rolle spiller empati i mellommenneskelig kontakt? Forfatteren hevder at empati kan gi makt. Hva mener han?

Finn ut

Les artikkelen Korrupsjon. På hvilken måte har personen som omtales brukt sin stilling til personlig vinning? Hvorfor tror du slike tillitsbrudd fordømmes i de aller fleste kulturer?