Oppgave: Arbeidsoppdrag

Korn og kornprodukter − temaoppgave

Publisert: 22.09.2010, Oppdatert: 20.11.2012
Bondens hverdagsbrød - rug

Søt og usøtet gjærdeig
Frokostblandinger
Mørdeig

byggfocacciaByggfocaccia
bilde av surdeigsbørdSurdeigsbrød
bilde av elting av deigBrødbaking
muslirundstykkeMuslirundstykke
bilde av en pizzadeigPizzadeigbilde av flatbrødFlatbrødbilde av skolebollerSkolebollerbilde av brød og rundstykkerBrød og rundstykkerbilde av en bakerBaker     

MÅL
Bransje, fag og miljø

 • Gjere greie for samanhengen mellom bransjane innanfor restaurant- og matfaga, deira rammevilkår og konkurranseforhold

Råstoff og produksjon

 • Gjere greie for råvarer, mat og drikke som inngår i restaurant- og matfaga, næringsinnhald, eigenskapar og bruksområde
 • Demonstrere rett behandling av råvarer, mat og drikke for å sikre så trygge produkt som mogleg
 • Følgje og justere reseptar og rekne ut mengder og kostnader
 • Setje saman og lage til enkle produkt og måltid på ein kreativ og estetisk måte
 • Vurdere kvaliteten på råvarer og produkt, og bruke denne kunnskapen i praktisk arbeid


Klassen deles inn i grupper på 3−4 personer (4 grupper per klasse).

Dag1

 • Klassen møter opp i grupperom
 • Teoretisk gjennomgang av: usøtede gjærdeiger og produksjonslinje/bakeprosess for ferdig produkt av gjærdeiger
 • Gjennomgang av dagens arbeid, sette opp arbeidsplan og mise en place-liste
 • Etter gjennomgang av fagstoff møter alle i produksjonskjøkken i korrekt arbeidsuniform

OPPGAVE

Formiddag
Alle gruppene skal lage

 • dobbel porsjon av finbakst – rundstykker – bagetter – spiralloff
 • flatbrøddeig
 • frokostblanding

Ettermiddag
Alle gruppene skal

 • lage hamburgerbrød
 • lage en ½ porsjon mørdeig
 • kjevle ut og steike flatbrød
 • Pakke og lagre produktene.

Alle gruppene skal veie opp og gjøre klart til flerkornsbrød dag 2.

Dag 2

 • Klassen møter opp i grupperom
 • Teoretisk gjennomgang av søte gjærdeiger og bakeprosessen
 • Gjennomgang av dagens arbeid, sette opp arbeidsplan og mise en place-liste

OPPGAVE
Formiddag
Alle gruppene skal lage

 • søt gjærdeig – skoleboller – skillingsboller – klippekrans
 • flerkornsbrød
 • pizzahorn

Ettermiddag

Alle gruppene skal lage

 • sjakkruter – tyske skiver – mørdeigspletter
 • Pakke og lagre produktene

VURDERING: i praksis og teori

Lav grad av måloppnåelse

påpeke dårlig kvalitet på råvarer, lese og forstå resepter, bruke mål og vekt, delta, finne fram mål og vekt, velge og bruke riktige råvarer

Middels grad av måloppnåelse

identifisere, klassifisere, anvende råvarene, øke og redusere i forhold til antall enheter, regne ut mengde, anvende råvarer fornuftig, nøyaktig

Høy grad av måloppnåelse

begrunne avgjørelser, ta avgjørelser, velge rette metoder, nøyaktighet, improvisere ved behov, ta initiativ

Oppgaver

Generelt