Fagstoff

Introduksjon: Konflikter

Publisert: 23.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

krigsskadetBorgerkrigen i Kongo er den dødeligste konflikten siden 2. verdenskrig. Jean Claude Benda måtte amputere etter å ha blitt skutt i beinet.
Fotograf: Finbarr O'Reilly

Under dette temaet tar vi for oss konflikter, terrorisme, konflikthåndtering og ulike veier til fred. Vi går dypere inn i konflikter i noen land.