Fagstoff

Introduksjon: Globalisering

Publisert: 23.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

To små fattige jenter. Foto. Fattigdom er en av de største utfordringene i det globaliserte samfunnet.
Fotograf: Zoriah
 

Dette temaet vil ta for seg begrepet globalisering. Vi vil drøfte ulike utfordringer globaliseringsprosessen medfører. En hovedutfordring i et globalisert samfunn er fattigdom. Det skal vi se nærmere på. Mens noen mener globaliseringen er med på å redusere antall fattige i verden, mener andre at globalisering gjør at gapet mellom fattige og rike blir større.