Fagstoff

Introduksjon: Makt

Publisert: 23.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Soldater. Foto.Størrelsen på et lands militære styrke har noe å si for hvor stor militær makt et land oppfattes å ha i det internasjonale samfunnet.
Fotograf: Lucas Jackson
 

Makt er et sentralt begrep i Internasjonale forhold – både når det gjelder økonomisk politikk og utvikling, internasjonale organisasjoner og andre samarbeidsarenaer hvor flere stater deltar.