Fagstoff

Olav og Kari

Publisert: 18.12.2013, Oppdatert: 03.03.2017

Visste du ...

at Hans Kinck har trukket fram Olav og Kari som "den ypperste vise i all balladens kunst, den strengeste og renest gotisk byggede, et enestående herlig verk"?

 

Om folkevisa Olav og Kari   

Et drama i tre akter

Olav og Kari har ei klar dramatisk oppbygging. Strofe 1 til 10 utgjør første akt, strofe 11 til 26 andre akt, og strofe 27 til 33 tredje akt. Dramaet utvikler seg akt for akt til det ender med Jomfru Marias endelige dom over deltakerne i himmelriket.

Kilde

Olav og Kari blei skrevet ned av Molkte Moe, og blir her gjengitt i modernisert utgave av Knut Liestøl.

 

 

Ordforklaringer


sjå – besøke
fyrr – før
drikke bå'e mjø' og vin: poetisk omskriving for å nyte den høyeste lykke
hosse – hvordan
gifte – kone
sosso – slik, sådan
kvòr – hver
jol – jul
elv – alv
med elveside – mellom alvene, i følge med dem
beislering – hodelag, tømmer
frånarorm – glinsende orm
gangare – hest
halline – bakkene
skodde si hond – tok på seg hanske
syrjeleg – sorgfull
tynnyrtein – tornegrein
holdet seig – huden/kjøttet gav etter
hjartespreng – hjertet brister
tvær – vaske

 

Strofe 5:

Jula var den største høytida i året, den tida som var rikest på nytelse.

 

Strofe 6:

I denne og de neste strofene skildres Kari som heks eller trollkvinne av Olavs mor.

 

Strofe 10:

Det er like selvfølgelig at en sønn må tro på si mor som at gresset gror på jorda .

 

Strofe 28:

tukke fram ein stol: det å trekke fram en stol til gjesten er en vanlig velkomsthilsen i Telemark når det kommer fremmede. Telebøndene har overført sin måte å ta imot en gjest på til himmelriket – her er det Jomfu Maria som "tukkar fram ein stol" til Kari.

 

Strofe 33:

Den siste bønnen går for vidt for Jomfru Maria. Det vil hun ikke være med på. Olav kan få tilgivelse, men det kan ikke mora hans.

 

I

1.
Olav sat heime i åtte år,
— Trø meg inkje for nære —
fyrr han ville si mo'eri sjå.
— På volden dansar mi jomfru.

2.
Det niende tek'e til lide,
han ville til si mo'eri ride.

 

II

3.
"Høyrer du Olav, sonen min:
hosse likar du gifta di?"

4.
"Sosso likar eg gifta mi,
som eg drikk'e bå' mjø' og vin.

5.
"Sosso likar eg gifta god,
som kvòr den dagjen å drikke jol."

6.
"Eg såg henne Kari ride
i gjår med elveside.

7.
Ho ha'e kje anna til hest
hell kvite bjønnen ho lika best.

8.
Ho ha'e kje anna til beisle-ring,
hell frånarormen ho slengde ikring."

9.
"Det mune dei på henne ljuge —
gud nå'e den som slikt trudde!"

10.
"Hosse kan graset på jordi gro,
når sonen inkje mo'eri tru?"

 

III

11.
Olav spring på gangaren grå,
så hastig ri'e han derifrå.

12.
Kari ho ser seg ut så vide,
så ser ho 'n Olav etter halline ride.

13.
Ho gjordest bå' blå og bleik:
"No ser eg Olav at han er vreid!"

14.
Ho skodde si hònd, ho skodde sin fot,
så gjekk ho sin herre syrgjeleg i mot:

15.
"Høyrer du Olav, herren min:
hot tiend fekk du hjå mo'eri din?"

16.
"Ho sa ho såg deg ride
i gjår med elveside.

17.
Du ha'e kje anna til hest,
hell kvitebjønnen du lika best.

18.
Du ha'e kje anna til beislering,
hell frånarormen du slengde ikring."

19.
"Det mune dei på meg ljuge —
gud nå'e den som slikt trudde!"

20.
"Hosse kan graset på jordi gro,
når sonen må inkje mo'eri tru?"

21.
Han la til henne med tynnyrtein,
serkjen revna, og holdet seig.

22.
Han la til henne med tynnerkvast,
serkjen revna, og holdet brast.

23.
"Olav, Olav, slå inkje leng'!
No hev eg fengji min hjartespreng."

24.
Han tok 'a Kari i sitt fang,
så bar han henne på silkjeseng.

25.
"Du dreg'e serken utor blodet,
du sender han til mi mo'er!

26.
Du bed, ho tvær han rein'e
og gifter kje døttar fleire!"

 

IV

27.
Kari kom seg til himmelriks dør,
jomfru Mari slepte 'a innafyr.

28.
Jomfru Mari tukka fram ein stol:
"Sit, liti Kari, og kvil din fot!"

29.
"Du tar inkje rydje sess fyr meg,
eg er inkje for god til stande fyr deg.

30.
Er er inkje trøytt, eg kan vel stå, —
men må Olav himmerikje få?"

31.
"Sit, liti Kari, og kvil deg på —
Olav han skò himmelrikje få."

32.
"Er er inkje trøytt, eg kan vel stå, —
men må Olavs mo'er himmerikje få?"

33.
Jomfru Mari ho svara så:
— Trø meg inkje for nære —
"Olavs mo'er kan kje himmerikje få."
— På volden dansar mi jomfru.

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for

Aktuelt stoff

Generelt