Fagstoff

Oppgave; Bord i tre

Publisert: 30.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

I mars 2010 besøkte vi Vg1-elever på Rud vgs i Bærum utenfor Oslo. De første vi møtte var på snekkerverkstedet, hvor de fikk hjelp til å løse oppgavene sine av faglærer Svein Thoresen.

nært bord med skuffFerdig bord

Den ene oppgaven de skulle løse, var å lage et bord. Det første de måtte gjøre var å ta ut de materialene de trengte for å lage bordet og bearbeide dem for sitt bruk. De begynner med det rammeverket selve bordplata skal legges på. Alle deler må kappes i korrekt lengde. Det gjøres på ei kappsag. Noen materialer må deles på langs, eller kløyves, som det heter på fagspråket. Til det benyttes ei kløyvsag. Og så må de kanskje rettes opp litt etter grovskjæringen. Dette heter rett og slett retting, og gjøres på en avretterhøvel. Justering av lengder, bredder og tykkelse gjøres på ei justersag og en tykkelseshøvel. På de fleste mindre og mellomstore verksteder har de kombinerte kløyv- og justersager.

Når vi har fått fram alle de delene rammeverket skal lages av, blir det mange deler. For å holde orden på dem legger vi dem på hverandre etter hvor de skal plasseres, og tegner med en blyant en trekant som går over alle bordene. Slik kan vi enkelt se hvor den enkelte delen hører hjemme. Vi stemmer ut firkantete tapphull i beina i en borstemmemaskin før vi skråhøvler dem på to sider med en mal i en tykkelseshøvel. Deretter freser vi tapper på fire sarger, som er faguttrykket for de delene som utgjør sidene i ramma. Nå kan vi sette sammen den ramma som bordplata skal hvile på.

Til bordplate velger vi å bruke ei såkalt MDF-plate. MDF er en forkortelse for Medium Density Fibreboard, og er en videreutvikling av tradisjonelle trefiberplater. MDF-platene har meget gode bearbeidingsegenskaper, og brukes mye i møbelindustrien fordi de er godt egnet for lakkering og maling. Vi bruker justersaga for å få riktig størrelse på MDF-plata vi skal bruke til bordplate. Bordplata må kantlistes, og det krever høvling av kantlister. For å få et mer spennende mønster i bordplata bruker vi også finér, som kappes på samme måte som MDF-plata. Finerplatene sammenfuges til begge sider av MDF-plata. Deretter må bordplata pusses og lakkes.

Elevene skal også lære seg å utføre treforbindelser etter gamle og nye kvalitetssikrede håndverksmetoder. Sinking er en slik metode. Vi skiller mellom to vanlige sinkeforbindelser: Gjennomsink, som blir brukt ved sammensetting av skrog til skap og liknende og fordekt sink, som blir brukt til skuffer og skapskrog der sinken er usynlig fra utsida.

tegning teknikken gjennomsinkArbeidstegning gjennomsink

 

tegning teknikken fordekt sinkArbeidstegning fordekt sink

 

På videoen under ser du Jorge Avalos og Johan Olav Flatin som får hjelp av Svein Thoresen til å feste limknektene som skal presse rammeverket sammen. Legg merke til teknikken som benyttes for å få nøyaktig samme lengde oppe og nede på beina. Simona Arnesen og Ilvana Mistric er kommet litt lenger i prosessen, og får hjelp av Svein Thoresen til å skru de siste skruene som fester bordplata til rammeverket.

Trearbeid ved Rud vgs
Leverandør: NRK

 

Til sist på videoen viser Svein Thoresen elevene hvordan tappene lages til en tappeforbindelse. Dette er en sammenføyningsmetode som blir brukt ved sammensetting av bein og sarg til stoler og bord. Tappen er ca. to tredeler av tykkelsen på emnet, og har en "nakking" i toppen på 10-15 millimeter.

Til å være første gang de arbeider i snekkerverkstedet synes vi elevene i Design og håndverk på Rud vgs var skikkelig flinke!

 
Relatert innhold