Fagstoff

Sluttkontroll

Publisert: 03.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Sjekkliste ved sluttkontroll. Skjema.Sluttkontroll – tomt skjema  En mal for sjekkliste/skjema til sluttkontrollen

 

Dette skjemaet kan brukes i alle fag og i alle situasjoner der du selv fyller ut punkter som er aktuelle for  læringsoppdraget du skal utføre. Her kan du laste ned et tomt skjema: Sluttkontroll.

 

 

 

Her er et annet eksempel på en tom sjekkliste for sluttkontroll, som nedlastbar PDF-fil:

Sluttkontroll, eksempel  

Dette sluttkontrollskjemaet fylles ut slik det er mest formålstjenlig.Det kommer an på hva slags jobb som er utført. Generelle punkter som bør være med, er:

  • Visuell kontroll
  • Målinger
  • Dokumentasjon
  • Rydding