Fagstoff

Lærling Wenches arbeid i barneskole og SFO

Publisert: 16.02.2011, Oppdatert: 03.03.2017
Wenche Bankhaug Michelsen

Det er spennende og krevende å være lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget på en barneskole og en skolefritidsordning (SFO). Her forteller Wenche B. Michelsen om sine erfaringer og opplevelser fra lærlingtida.

Barneskole

bildet viser en gutt som sitter å skriver på papirLekser 

Som lærling i barneskolen er jeg med i de timene det er bruk for ekstra hjelp. Det kan være elever som trenger hjelp til å løse oppgaver, mens andre trenger hjelp med fysisk aktivitet. Barn på småtrinnet har ofte behov for ekstra hjelp eller støtte til lesing, skriving,regning, bruk av data, formgiving, kroppsøving, eller de trenger hjelp i andre fag.

Skolefritidsordning (SFO)

Mange barn er i SFO flere timer hver dag. Det betyr at SFO tar en stor del av barnas fritid. Derfor legges det stor vekt på lek, aktivitet og medbestemmelse.
De ansatte skal sørge for at dette blir gjennomført, samtidig som barna skal ha mat, tid til lekser og oppfølging i ulike situasjoner, og de skal ha voksenpersoner å forholde seg til.
Dette betyr at en barne- og ungdomsarbeider i SFO må være til stede for barna, og være en god voksenperson som bruker mye tid sammen med barna. Som voksne i SFO skal vi være der for barna i ulike situasjoner.