Fagstoff

Fileoppgave

Publisert: 30.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

I mars 2010 reiste vi til Kongsberg vgs for å finne ut hvordan det var å gå Vg2 ur- og instrumentmakerlinja. På Kongsberg finner vi den eneste skolen i landet som gir yrkesfaglig grunnutdanning innen ur- og instrumentmakerfaget.

I verkstedet fant vi faglærerne Per Henriksen og Bjørn Arne Nordahl og elevene Hanne Røtterud Fladby, som tar sikte på å bli storurmaker, og Lars Preben Kåsa, som vil bli vanlig urmaker.

For å vise hvordan en oppgave i yrkesfaglig fordypning kunne være for Vg1-elever som ville snuse på ur- og instrumentmakerfaget, fikk Lars Preben en fileoppgave, som er noe av det første Vg2-elevene tar fatt på.

 

forskjellige filerFileutstyr

Fileutstyr NRK

 


Fileoppgave

Det skal lages tre forskjellige stifter i stål med lengde 50 millimeter. Stiftene skal være koniske med største diameter henholdsvis 3, 2 og 1 millimeter og minste diameter henholdsvis 2, 1 og 0 millimeter. Stiftene skal files kone ved hjelp av fil, stiftholder og filkloss oppspent i skrustikke. Emnet kan med fordel kappes 5 millimeter lengre enn ferdig lengde, slik at hele konusen kan files ferdig på en oppspenning.

Stiftenes overflate skal når den er ferdig, være jevn, uten merker etter filen, og den skal fortsatt være rund, ikke oval. Stiftene kappes til ferdig lengde og avrundes i enden, bortsett fra den tynneste, hvor den ene enden skal gå ut i spiss.

Emnet spennes opp i stiftholderen og legges an i passende spor på filklossen. Stiftholderen dreies mot ansiktet, og filen strykes over stiften mot dreieretningen. Deretter dreies holderen tilbake. Filen trekkes tilbake, og hele operasjonen gjentas til stiften er ferdig. Du kan kontrollere målene med et mikrometer.

Det er viktig å skifte tak i stiftholderen etter fire - fem strøk med fila, slik at stiften holder seg rund. Det er veldig lett i starten å file for mye på den ene siden, slik at stiften blir urund. Her gjelder det gamle ordet om at øvelse gjør mester!

Lærere og elever ved urmakerlinjen
Leverandør: NRK

 

Per Henriksen viser oss stolt hvordan han enkelt kan hente ut arbeidstegninger til et transporthjul med 63 tenner med drev og aksel ferdig montert, samtidig som han sitter med det ferdige resultatet i hånda. Ved ur- og instrumentmakerlinja ved Kongsberg vgs er de nemlig aktive brukere av datategneprogrammet SolidWorks. Per Henriksen viser oss stolt hvordan tredimensjonale tegninger av innmaten til ei klokke kan snus og vendes på for å se nærmere på hver detalj ved å zoome inn på nettopp denne. Og det beste av alt, sier han, er at vi kan ta ut og målsette arbeidstegninger direkte fra programmet. Nedenfor ser du hvordan arbeidstegningen for fileoppgaven ovenfor tar seg ut.

 

arbeidstegning stiftStift - konisk

 

arbeidstegning transporthjulAssem transporthjul

 

arbeidstegning transporthjulTransporthjul 63 tenner

 

arbeidstegning transporthjulTransporthjul - drev

 

arbeidstegning transporthjulTransporthjul - drev, pinne

 

arbeidstegning transporthjulTransporthjul - drev
Relatert innhold