Fagstoff

Forskning gir deg ny kunnskap

Publisert: 06.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
holbergprisen Logo. Illustrasjon.Universitetet i Bergen
Opphavsmann: Universitetet i Bergen
 
Fagteksten på denne siden er skrevet av Gisle Andersen og publisert med tillatelse fra Holbergprisen i skolen.
Holbergprisen i skolen inviterer hvert år videregående skoler over hele landet til å bli med og forske.
Klassen får en egen forskerkontakt som kommer på besøk for å snakke om forskning, og for å veilede elevene gjennom forskningsprosessen.

 

Å skape ny kunnskap

Direkte oversatt kan ordet vitenskap forstås som det å skape ny viten. En forskningsprosess er altså en prosess som skal lede fram til ny kunnskap.

Idémyldring

Prosessen starter gjerne med at dere velger et tema dere gjerne vil finne ut noe mer om. Når dere skal bestemme tema, kan det være lurt å starte med en idémyldring.

MindomoMindomo
Opphavsmann: Inspera
Nettstedet Creaza.no inneholder et gratis tankekartverktøy som heter Mindomo. Det er fint å bruke til idemyldring. Se en demonstrasjon av dette verktøyet.

Først kaster dere fram temaer og spørsmål som dere har lyst å utforske. Deretter kan dere sortere ideene og finne fram til et tema som dere synes er særlig interessant. Et forskningsprosjekt krever innsats, derfor er det viktig at temaet er engasjerende og at alle har lyst til å jobbe med det.

Avgrensning

I neste omgang må dere forsøke å avgrense temaet til en konkret problemstilling. Formålet med avgrensningen er å formulere et presist spørsmål som dere vil være i stand til å svare på innenfor rammene for prosjektet.