Fagstoff

Innsamling og bearbeiding av informasjon

Publisert: 06.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
holbergprisen Logo. Illustrasjon.Universitetet i Bergen
Opphavsmann: Universitetet i Bergen
 
Holbergprisen i skolen
Fagteksten på denne siden er skrevet av Gisle Andersen og publisert med tillatelse fra Holbergprisen i skolen.
Holbergprisen i skolen inviterer hvert år videregående skoler over hele landet til å bli med og forske.

 

Innsamlingsmetoder

Vi skal nå se nærmere på fem innsamlingsmetoder som er spesielt godt egnet i skoleprosjekter:

  • Spørreskjemaundersøkelser
  • Bruk av eksisterende statistikk
  • Kvalitative intervjuer
  • Observasjon
  • Dokumentanalyse

Vi vektlegger særlig spørreskjemaundersøkelser og kvalitative intervjuer fordi disse er mye brukt i elevundersøkelser. I tillegg skal vi komme inn på hvordan dere kan bearbeide og analysere empiri (data) av ulik art.