Fagstoff

Hvordan starter man med blogg i skolen?

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 02.12.2015
Bloggbilde

Lag en lærerblogg, og gå foran med et godt eksempel for elevene. Legg ut tips og oppgaver.

Tenk på dette før du begynner

Som lærer bør du tenke gjennom noen problemstillinger før klassen starter med blogging:

 • Det må være nok tid til å kunne lese gjennom elevenes blogger.
 • Det må være tid til å gi gode tilbakemeldinger til elevene.
 • Uten tilbakemeldinger er det kanskje bedre å la være.
 • Elevene kommenterer ikke hverandres blogger så mye.
 • Hvordan bør elevenes blogger navngis og framstå?
 • Skal de ha blogg med fullt navn eller ikke?
 • Passer blogging for elever som skriver dårlige tekster?
 • Passer blogging for elever som har mange skrivefeil?
 • Trenger en å informere foresatte om bloggen?

Det er ikke sikkert at alle elever bør eksponeres med fullt navn på bloggen.

Avklar mål og retningslinjer for bloggen sammen med elevene. Skal det være faglig dokumentasjon, refleksjoner eller annet innhold? Skal innholdet være en del av vurderingsgrunnlaget? Skal en kunne blogge uten å opplyse lesere om hvem som skriver?

Elevene oppretter egne blogger og sender over nettadressen til læreren. Bruk RSS for å få oversikt over når det skjer endringer i elevbloggene.

Ikke formell vurdering

Ikke skriv formelle vurderinger i bloggen siden det er en åpen nettside og alle kan lese det som står der. Skriv heller andre typer kommentarer, som for eksempel:

 • ”Dette hadde jeg ikke tenkt på før.”
 • ”Kan du forklare dette litt nærmere?” 

Formelle vurderinger hører hjemme i skolens læringsplattform.

Erfaringen så langt viser at elevene ikke skriver så mange kommentarer til hverandre, men de synes det er kjekt at andre leser det de har skrevet. En gruppe elever mente at alle burde blogge, men at blogg ikke skal telle mest for karakteren. Bloggen kan heller brukes med tanke på de som ligger på ”vippen”. Begrunnelsen for dette er at noen skriver mye, mens andre skriver lite.

Det at bloggen er et prosessdokument, gjør at elevene bør få pluss for progresjon gjennom året.