Fagstoff

Repetisjon: vannkraft

Publisert: 25.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Utemmet foss

 

Elektrisitet produsert med vannkraft er et av Norges store konkurransefortrinn. Vi har relativt mye nedbør, store høydeforskjeller og bratt terreng. Dermed trengs det korte tunneler og rørgater for å lede vannet fra magasinene og inntaksdammene til kraftverkene, og vannkraftutbygging blir billig.

Prinsippskisse av vannkraftverk.Oppbyggingen av et vannkraftverk. Forklaring: se nedenfor.  
  1. dam (reservoar, der vannet blir samlet)
  2. kraftverk
  3. turbin
  4. generator
  5. Inntak fra dam
  6. vannvei (fører vann i rør fra dam til kraftverk)
  7. transformator/ overføringsnett
  8. elv (vannet renner videre i elva)

Eksempel: effekt og utbytte

Et vannkraftverk med en fallhøyde på 100 meter og en middelvannføring på 20 m3/sek vil ha en effekt (P) på 17,7 MW gitt at verket har en energieffektivitet på 90 prosent.

P=20m3s·9,81ms2    ·100m·0,90P=17,7 MW

Et år består av 8760 timer, men brukstiden er som regel en god del mindre. Med en brukstid på 5000 timer er årlig utbytte for dette kraftverket 88,5 GWh.

Forskjellige vannkraftturbiner

Det er tre typer vannturbiner som vanligvis benyttes i vannkraftverk, alt etter hvor stor høydeforskjell og vannmengde det er som skal utnyttes. I filmen nedenfor er disse vist i rekkefølgen peltonturbin, francisturbin og kaplanturbin. De tilhørende generatorene er også vist.

 

 

Slik virker et vannkraftverk

Nedenfor ser du hvordan et vannkraftverk som er bygget inn i en demning, fungerer. Som du kanskje legger merke til, er det en kaplanturbin som brukes her. Kaplanturbinen utnytter hele fallhøyden og passer godt når det er store vannmengder som passerer.

 

Relatert innhold

Generelt