Fagstoff

Innledning – energi for framtiden

Publisert: 25.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Solskinn er fornybar enegi

Vi er storforbrukere av energi i det samfunnet vi lever i i dag. Vi trenger energi til oppvarming av boligen, til matlaging, til drivstoff i ulike transportmidler og til elektroniske artikler som mobiltelefoner, mp3-spillere og pc-er for å nevne noen.
Dette stoffet er tenkt som repetisjon fra grunnskolen, og er ikke omtalt direkte i noen kompetansemål for naturfag Vg1. Sjekk at du kan dette før du går videre.

Vi har god tilgang på energi

I Norge er vi kjent for høye fjell og dype daler som er et utmerket utgangspunkt for vannkraft. I slutten på 1960-årene fant vi olje på norsk sokkel. Det har gjort oss til en av de rikeste nasjonene i verden. Mens vannkraft er en energikilde som er forholdsvis miljøvennlig, er bruk av fossilt brensel svært forurensende.

Verdens energibehov er sterkt voksende. De ikke-fornybare energikildene er en begrenset ressurs, og vi må derfor se oss om etter alternative energikilder som kan dekke dette behovet samtidig som de er mer miljøvennlige.

Sola er nøkkelen til framtiden

Sola er vår hovedenergikilde. Den er drivkraften til vannets kretsløp, til vind og bølger som vi igjen kan utnytte til å produsere elektrisk energi. Men solstrålene kan utnyttes direkte via solfangere som gir for eksempel varmt vann, eller i solceller som omformer solenergien til elektrisk energi. Solenergien er også grunnlaget for energiressursen som ligger i biomasse.

Kjemiske reaksjoner gir elektrisk energi i batterier og brenselceller, og hydrogen kan utnyttes som en energibærer.

I eForelesningene under kan du repetere stoff om energi, effekt og virkningsgrad, og i resten av dette kapitlet kan du friske opp kunnskapene dine om elektrisitet og vannkraft. Du kan også se litt nærmere på arbeid, energi og effekt samt repetere kunnskapene om grunnstoffer og bindinger, dersom det er nødvendig.

Image showing the thumbnail for content named \"Introduksjon om energi\"eForelesning om introduksjon om energi 
Image showing the thumbnail for content named \"Fossile energikilder\"eForelesning om fossile energikilder 
Image showing the thumbnail for content named \"Effekt og virkningsgrad\"eforelesning om effekt og virkningsgrad
Relatert innhold

Fagstoff