Fagstoff

Repetisjon: strøm, spenning og motstand

Publisert: 27.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Fra pluss til minus

På ungdomsskolen lærte du om strøm og spenning, og du gjorde sikkert mange spennende (!) forsøk. Her kan du friske opp kunnskapene dine om dette emnet.

Georg Simon Ohm. Foto. Georg Simon Ohm.

En enkel matematisk sammenheng

Strøm, spenning og motstand er nært knyttet sammen. En tysk fysiker, Georg Simon Ohm, oppdaget at hvis man doblet spenningen over en strømleder, doblet også strømmen seg. Senere ble begrepet "elektrisk motstand" innført, og Ohms lov ble formulert som:

R=UI, der R er motstand, U er spenning, og I er strømstyrke.
 

Prøv selv!

 

Se forsøk:

Ohms lov strømsløyfe