Fagstoff

Samskrive.ndla.no

Publisert: 05.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Samskrive

NDLA sitt eget samskrivingsverktøy 'samskrive.ndla.no' bygger på open-sourceprogrammet Etherpad.  Samskrivingsverktøyet Etherpad ble kjøpt opp av Google våren 2010, og ble så stengt. Det lever nå videre som NDLA sitt samskrivingsverktøy.

Hva kan samskrive.ndla.no brukes til?

Programmet er et godt verktøy for samskriving eller prosessorientert skriving. Det kreves ingen pålogging for å bruke dette programmet, og det er derfor en lav terskel for å ta det i bruk. En starter programmet ved å skrive samskrive.ndla.no i adressefeltet i nettleseren. Programmet svarer med å opprette et samskrivingsdokument automatisk for eksempel http://samskrive.ndla.no/RocrprT83v, eller du kan velge å bytte ut navnet bak /RocrprT83v med et egetkomponert navn, som for eksempel http://samskrive.ndla.no/terje-gruppe.

I denne versjonen av programmet kan opp til 32 personer skrive samtidig, og du ser hvordan teksten dukker opp ettersom andre skriver. Elevene slipper å skrive i hvert sitt dokument. De slipper å "klippe" og "lime" sammen ulike dokumenter for å lage ett dokument. Mange er også lite kjent med å spore endringer i tekstbehandlere. Slik sporing av endringer blir fort rotete og uoversiktlig. I samskrive.ndla.no, er sporing ikke nødvendig, her blir alle endringer oppdatert med en gang. 

Introduksjonsvideo for samskriving på NDLA

Notater i timen

Verktøyet kan for eksempel brukes for elever som tar notater i timen. Teksten kan deretter eksporteres til tekstbehandleren, bearbeides og lastes opp i læringsplattformen. Da kan alle benytte seg av notatene, lage sine egne personlige notat og læreren kan se hva som har blitt produsert.

Lagring

Dokumentet som blir skrevet blir liggende på nettet under den url'en som ble laget da man opprettet dokumentet. Husk i så fall url'en. Det er den eneste mulige måten å finne tilbake til dokumentet på. Hvem som helst som har tilgang til dokumentet kan fortsette å skrive og redigere i dokumentet, også det andre har skrevet. Dersom noen ønsker å lagre det oprinnelige notatet, kan teksten, når elevene er ferdig å notere, kopieres til en tekstbehandler og lagres på egen maskin.

Relatert innhold

Generelt