Fagstoff

Hvis kaffen ikke smaker

Publisert: 09.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Om kaffen ikke smaker, kan det skyldes dårlig renhold, feil oppbevaring, feil dosering eller feil på maskiner og utstyr.

En kopp med kaffe. Foto.  Smaker ikke kaffen som forventet? Dette kan skyldes flere ting. Her skal vi se på de 10 vanligste feilene.

Hauger med kaffe malt i ulike malingsgrader på en rekke. Foto. Malingsgraden på kaffen må passe til maskinens innstillinger.

 

 

 

Kafferens. Foto.Kafferens er viktig når en skal rengjøre kaffetrakteren.

 

 

 

 

Ei jente drikker vann fra springen. Foto.Vannet som brukes til kaffen må være rent og ferskt. 

1. Dårlig renhold
Avleiringer i rør, tappekraner og beholder gir kaffen vond smak. Sørg for skikkelig og regelmessig rengjøring.

2. Feil dosering
For mye eller for lite av enten vann eller kaffe gir ubalanse. Sjekk at riktig mengde kaffe brukes, og at maskinen avleverer den mengden vann som er oppgitt. Dette kan du sjekke ved å måle det vannet som renner ut.

3. Feil malingsgrad
Bruker du for fin malingsgrad, blir kaffen besk og bitter. For grov malingsgrad gir tam og tynn kaffe. Husk at malingsgraden skal tilpasses den tiden maskinen bruker på å avlevere vannet. Jo lengre tid, desto grovere malingsgrad. Jo kortere tid, desto finere malingsgrad.

4. Kaffen er feil lagret
Hvis kaffen er lagret for varmt og fuktig, eller dersom den har stått for lenge i en åpen beholder, mister den smaken.

5. Kaffesengen i filteret er ujevn
Hvis kaffesengen ligger skrått, vil noe av kaffen få mindre kontakt med vannet. I verste fall kommer den aldri i kontakt med vannet. Resultatet blir flau og tynn kaffe. Sjekk alltid at kaffen ligger pent og jevnt. Dette justerer du lett ved å riste litt på filteret.

6. Feil temperatur på vannet
For varmt vann gir bitter kaffe. For kaldt vann gir tynn og flau kaffe. Sjekk temperaturen ved å holde et termometer under vannstrålen ved utløpet. Vannet skal være mellom 92 °C og 96 °C.

7. Feil kontakttid mellom vann og kaffe
Kontakttiden henger sammen med malingsgraden. Se punkt 3. Du bør sjekke om maskinen din leverer vannet senere eller raskere enn det som er angitt. Ta tiden fra det begynner å renne, til det slutter. Er tiden feil, kontakt leverandøren. Dersom du har en maskin som er konstruert slik at den ikke oppnår riktig kontakttid, bør du vurdere å bytte den ut.

8. Du har laget for lite kaffe i forhold til maskinens kapasitet
Du må aldri lage mindre enn tre firedeler av maskinens kapasitet. Lager du mindre, blir kontakttiden for kort, og kaffen blir tam i smaken. I noen tilfeller vil også høyden på kaffesengen være for lav, slik at vannet renner igjennom uten å være i særlig kontakt med kaffen.

9. Vannet
Dårlig vannkvalitet kan sette en bismak på kaffen. Bruk alltid kaldt vann fra springen, aldri lunkent eller varmt eller vann som har stått en stund.

10. Vannet fordeles ujevnt over kaffen
Her er det flere ting som kan virke inn:
• Sprayhodet, som avleverer vannet, kan være delvis tett på grunn av manglende rengjøring. Ta ut sprayhodet, og gjør det rent.
• Sjekk vanntrykket. Hvis det er ujevnt, kan dette også være en årsak.
• Sjekk at maskinen står vannrett.
• Sjekk at filteret sitter rett i.

11. Kaffen
I noen tilfeller kan det være noe galt med kaffen. Da vil kaffeleverandøren gjerne ha beskjed om dette. Returner kaffen i originalemballasjen sammen med dine bemerkninger.