Fagstoff

Introduksjon: Religiøs, etnisk og kulturell variasjon

Publisert: 14.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Bønn. Foto.Fra bønn under den muslimske høytiden Id. Bildet er fra Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat moskeen i Oslo.
Fotograf: Heiko Junge
 

Kulturen er hele tiden under påvirkning. Noe av det som påvirker kultur sterkest, er etnisk variasjon og religion.

Etnisitet er en forestilling om kulturell og kollektiv identitet. I Norge har vi mange forskjellige etniske grupper. Den største gruppen er etnisk norske, men vi har også forskjellige innvandrergrupper, en urfolksgruppe, samene, og fem nasjonale minoriteter – rom (sigøynere), romanifolk (tatere), jøder, kvener og skogfinner.

Felles religion er gjerne et tegn på etnisk gruppe, men ikke nødvendigvis. I Norge hadde vi fram til 2012 statskirke, men det betyr ikke at alle etnisk norske regner seg som kristne. Uavhengig av religiøsitet er religion en viktig del av de fleste kulturer. Her i landet er det bl.a. religion som styrer når vi har fri, for eksempel til jul og påske.

Vi skal her se nærmere på hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon påvirker samfunnet.