Fagstoff

Introduksjon: Fordommer, rasisme og diskriminering

Publisert: 08.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

hakekors på murveggHar du forslag til hvordan rasisme kan motarbeides?

I et flerkulturelt samfunn kan det ofte være fordommer og fremmedfrykt. Her skal vi se litt på hvorfor fordommene oppstår, og diskutere hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides.