Fagstoff

Introduksjon: Politisk makt og påvirkning

Publisert: 14.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Demonstrasjon. Foto. Mange organisasjoner søker å påvirke politikken gjennom demonstrasjoner.
Fotograf: Cornelius Poppe
 

Hva er legitim makt, og hvilke kanaler kan vi ta i bruk for å få politisk innflytelse? Vi sier gjerne at vi har tre kanaler for politisk påvirkning: aksjonskanalen, mediekanalen og organisasjonskanalen. Hvordan kan vi bruke disse kanalene?

Temaet handler også om hvordan makt og innflytelse kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold.