Fagstoff

Introduksjon: Velferdsstaten

Publisert: 14.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

pensjonistAlderstrygd, eller alderspensjon, er en ordning som hører inn under velferdsstaten.
Fotograf: Heidi Voss-Nilsen

Norge er en velferdsstat, men hva betyr det egentlig? Staten tar vare på innbyggerne slik at alle er sikret et minimum av levestandard, uavhengig av egen eller foreldres inntekt. Hva er bakgrunnen for den velferdsstaten vi har i dag? Hvilke rettigheter og plikter har vi i velferdsstaten, og hvilke utfordringer står velferdsstaten overfor i dagens Norge? Disse spørsmålene skal vi hjelpe deg å svare på her.