Fagstoff

Introduksjon: Politiske partier og valg

Publisert: 06.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Norske partiledere. Fotokollasj.Partilederne for de 9 partiene som er representert på Stortinget.   

De politiske partienes oppgaver er blant annet å rekruttere politiske ledere. Folket peker deretter ut sine ledere gjennom valg. I moderne valgkamp brukes helt andre virkemidler enn for bare noen tiår siden. Hva kjennetegner de politiske partiene, hvordan organiseres valgene, hvem har stemmerett, og hvordan stemmer man? Dette er spørsmål vi skal ta opp her.