Fagstoff

Introduksjon: Styringsform og styringsorganer

Publisert: 08.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Stortingssalen. Foto.Stortinget er Norges nasjonalforsamling og vårt øverste folkevalgte organ.
Fotograf: Cornelius Poppe
 

Ethvert samfunn utvikler sin egen styringsform og sine egne styringsorganer. Noen viktige ideologiske prinsipper ligger likevel til grunn for de ulike organene. Her skal vi se nærmere på hvilke styringsorganer vi har på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i Norge.