Oppgave

Oppgave - faglig presist språk, alarmanlegg

Publisert: 24.07.2011, Oppdatert: 03.03.2017

Ikon fritekst. Foto

I denne oppgaven skal du utarbeide instruksjoner for bruk av multimeter til måling på alarmanlegg.

Du skal nå utarbeide instruksjoner for bruk av multimeter. Disse instruksjonene skal utarbeides med tanke på at en medelev skal ta i bruk instrumentet.

Lag en PowerPoint-presentasjon med bilder og forklaringer på følgende målinger

  • spenningsmåling
  • strømmåling på alarmklokkekurs
  • resistansmåling på detektorsløyfe

Husk at måling utføres på spenningssatt anlegg, tenk sikkerhet.

Relatert innhold