Fagstoff

Sluttkontroll

Publisert: 25.07.2011, Oppdatert: 03.03.2017
Dokumentasjon. Fotokollasje. I alle typer elektriske anlegg stilles det krav om at installasjonen skal utføres etter gjeldende lover, forskrifter, normer og regler. En sluttkontroll vil derfor alltid være en del av dokumentasjonen av dette.

  Sluttkontroll

I sluttkontrollen sjekker vi om anlegget tilfredsstiller de krav som er stilt, og at det er bygget etter kundens spesifikasjoner.

Last ned sjekkliste ved sluttkontroll i PDF-format:
Sjekkliste ved sluttkontroll 

 

Sluttkontrollskjemaet fylles ut hensiktsmessig etter hva slags jobb som er utført. Generelle punkter som bør være med, er

  • visuell kontroll
  • funksjonsprøvning
  • målinger
  • sjekkpunkter ut fra produsentens montasjebeskrivelse
  • dokumentasjon
  • utfylt FG-ferdigattest for boligalarm
  • rydding

Alle firmaer er i dag pålagt å ha et internkontrollsystem. Som en del av dette vil det finnes ferdige sjekklister for de anleggstyper firmaet leverer.

I montasjeanvisningen til anlegget (sentralen) vil det som oftest være en sjekkliste som skal utføres i forbindelse med sluttkontrollen. Denne tas med som en del av sluttkontrollen.

  

FG-godkjent anlegg

For å få en godkjent FG-alarm krever forsikringsselskapene dokumentasjon på at anlegget er prosjektert og montert i henhold til FG-kravene.

 

Last ned "ferdigattest boligalarm" i PDF-format:

Ferdigattest, boligalarm 

Lenke:

Ferdigattaest bolig - Bilag 8A

Relatert innhold

Faglig