Fagstoff

Rusmidler

Publisert: 10.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Mennesker som står i en sirkel å røyker. Foto.Røyking

Tobakk

Tobakk påvirker livsstilen vår i negativ retning, det er det i dag ingen tvil om. Det brukes mye penger på røykesluttkampanjer, og det brukes mye penger på reparasjon av skader knyttet til bruk av nikotin. Det finnes ingen gode grunner til å røyke, men i og med at mange fortsatt begynner å røyke, må en spre kunnskaper om hva som skjer med kroppen ved intak av nikotin.

Røykeslutt   

Gutt som sitter på gata med en flaske øl. Foto. Alkohol 

 

Stolpe med ei flaske alkohol hengende i et tau. Foto. Alkoholisme  

 

Ulike narkotiske stoffer. Foto. Narkotika

Det skal lite til før man risikerer å bli avhengig av nikotin, for kroppen vil kreve sin daglige dose. Når man bruker tobakk jevnlig, risikerer en derfor å bli fysisk, men også psykisk, avhengig. Det å ta seg en røyk sammen med venner eller snuse når man jobber, blir fort en vane. Dette blir med tiden en svært farlig vane som det er vanskelig å bryte.

Tobakk, medikamenter, alkohol og andre rusmidler kan skape avhengighet hos brukeren. Nikotin, det vanedannende stoffet i tobakk, påvirker sentralnervesystemet vårt, og de prosessene som skjer i kroppen når vi røyker, er veldig like de prosessene som skaper avhengighet av kokain og heroin.

Kilde: Barne og ungdomsarbeiderfag, se lenkesamling.

Alkohol

Alkohol er det mest utbredte rusmiddelet i Europa. Alkohol har en lang historie i store deler av verden og har tradisjonelt vært brukt som rusmiddel. Det finnes mange typer alkoholholdige drikker som produseres over store deler av verden, og mange land har lange tradisjoner knyttet til disse produktene.

Alkohol kan være svært avhengighetsskapende hvis en drikker mye over tid. Alkoholen vil da kunne skade kroppens indre organer og svekke personens evne til å fungere sosialt, fysisk og psykisk. Les mer om dette i fagstoff som ligger i lenkesamlingen.

Kilde: Barne- og ungdomsarbeiderfag, se lenkesamling.

Narkotika

Det har skjedd en økning i bruk av narkotika de siste tiårene. Brukermiljøene er ikke bare mennesker med sammensatte problemer, men også personer som lever et tilsynelatende stabilt liv, søker spenning og opplevelser på denne måten.
Det er all grunn til å advare mot bruk av narkotika. Risikoen for å bli påført alvorlige helseskader og sosiale skader er betydelig. Les mer om dette i heftet i lenkesamlingen. Du finner faktainformasjon om narkotiske stoffer: framstilling, bruksmåter, virkninger, risiko for skader, fare for avhengighet og utbredelse av de forskjellige narkotiske stoffene. Informasjonen legger vekt på skader som bruk av narkotika kan gi på kort og lang sikt.

Kilde: Helsedirektoratet.no

Relatert innhold

Faglig